Конвенција МОР-а бр.18 – О накнадама које се исплаћују радницима за професионалне болести

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом 7. заседању 19. маја 1925., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …

Конвенција МОР-а бр.17 – О накнади која се исплаћује радницима за случај несреће на раду 

Општа скупштина Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом седмом заседању 19. маја 1925., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …