ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se uređuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna za …