Konvencija MOR-a br. 80 – O reviziji završnih članova

Konvencija o delimičnoj reviziji konvencija usvojenih od strane opšte konferencije međunarodne organizacije rada na 28 prvih zasedanja, u cilju obezbeđenja budućeg vršenja izvesnih administrativnih funkcija poverenih ovim konvencijama generalnom sekretaru društva naroda i u cilju unošenja u iste dopunskih izmena potrebnih zbog raspuštanja društva naroda i izmene ustava međunarodne organizacje rada.