Одржано XXIV Саветовање Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, од 14. – 17. септембра 2022. године на Златибору

Закључци и препоруке   У светлу генералне теме Саветовања – „Радно право на раскршћу“, приликом затварања Саветовања, утврђени су следећи закључци и препоруке (актуелни „путокази“ даљег кретања радног законодавства у …