Конвенција МОР-а бр. 48 – О очувању права на пензију радника који мигрирају

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Женеви од Управног одбора Међународног бироа рада и саставши се тамо 4. јуна 1935. године у своме XIX заседању, пошто је одлучила да …

Конвенција МОР-а бр.45 – О запослењу жена на подземним радовима у рудницима свих категорија

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада, сазвана у Женеви од стране Управног већа Међународне канцеларије рада, где се и састала 4. јуна 1935. године на свом двадесет деветом заседању, одлучила је …