XXII традиционално међународно научно-стручно саветовање

Фундаментални принципи и права на раду у прописима и пракси Србије и Међународне организације рада

Ове године имамо посебну част да ће Међународна организација рада прославити на нашем саветовању стогодишњицу постојања, те је МОР и покровитељ Саветовања, као и Канцеларија атешеа за рад и социјална питања Амбасаде Аустрије.

09.-12.10.2019.

Партнер саветовања: Интермекс, Београд

Intermex
Intermex

Партнер саветовања: Интермекс, Београд

тематске области

• Запошљавање • радни односи у свим областима рада (општи режим, државни службеници и други специјални радноправни режими) • нове форме рада у ЕУ • недавне и предстојеће измене законских прописа • радни спорови • судски и мирни методи решавања радних спорова • једнак третман запослених и злостављање на раду • пензијско, инвалидско и здравствено осигурање и социјална заштита, питања и одговори из праксе •

 

asdfadfadf

ПРВИ РАДНИ ДАН

четвртак, 10. октобар 2019. Конгресна сала ‘‘Романија’’

9:30 Отварање Саветовања

Проф. др Сенад Јашаревић, председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије

Јован Протић, национални координатор

Међународне организације рада за Србије

Cristina Mihes, International Labour Organisation,

Senior Specialist for Social Dialogue and Labour Law, Budapest

Бојана Станић, Државни секретар, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

10:00 Реферати

Проф. др Предраг Јовановић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, „Кључни правни аспекти положаја младих у вези са радом

Проф. др Тодор Каламатиев, доц. др

Александар Ристовски, Правни факултет

„Јустинијан Први“, Универзитета „Свети

Кирило и Методије“ у Скопљу, Република Северна Македонија „Привремено агенцијско запошљавање у македноском радном законодавству

Проф. др Жељко Мирјанић, „Правни факултет у Бањој Луци, Република Српска, „Измене уговора о раду

Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Републике Србије, „Актуелна питања и новине у судској пракси из области радних односа

Наведене тематске области биће обрађене путем уводних излагања истакнутих стручњака за област радног и социјалног права, кроз реферате, дискусије, питања и одговоре. 

Биће организована и два округла стола посвећена актуелним темама и проблемима у пракси: „Новине у радном законодавству (агенцијско запошљавање, штрајк и др)“,  „Радни спорови у пракси“.  

Референти и предавачи су професори радног, међународног радног, социјалног и службеничког права са свих наших универзитета, као и са престижних универзитета у региону, експерти МОР, експерти из ЕУ, судије Врховног касационог суда Републике Србије, судије апелационих и других судова, стручњаци Уставног суда, миритељи и арбитри,  представници удружења запослених и послодаваца, представници значајних институција из области рада, експерти који раде на креирању законских аката из области рада и други.

Котизација

Котизација за учешће на Саветовању износи 14.800,00 динара са пдв-ом по учеснику. Котизација обухвата право присуствовања Саветовању, као и оба броја часописа „Радно и социјално право” за 2019. годину, свечану вечеру и излет. Сваки учесник добија и пропусницу за улазак у Конгресну и друге сале предвиђене за рад. Котизација се уплаћује искључиво на текући рачун Удружења за радно право и социјално осигурање Србије. У вези са уплатом котизације можете се обратити Удружењу за радно право и социјално осигурање Србије, на тел. 011/2644-766, 2644-587, факс 011/3615-154, urs.radnopravo@gmail.com. Контакт особа: Весна Мариндолац, 063/253 703. Пријаве за Саветовање слати на адресу: Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Ул.Светозара Марковића 79/1,11000 Београд.

место одржавања

Конгресни центар „РОМАНИЈА“,  Установа студентско одмаралиште „Ратко Митровић“ – ЗЛАТИБОР

смештај

Све информације у вези са смештајем учесници Саветовања могу добити у Студенском одмаралишту Србије, Златибор, тел: 031/841-369 и 031/841-791. 

У ЦЕНУ СМЕШТАЈА СУ УРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ И СВЕЧАНЕ ВЕЧЕРЕ.