XXII tradicionalno međunarodno naučno-stručno savetovanje

Fundamentalni principi i prava na radu u propisima i praksi Srbije i Međunarodne organizacije rada

Ove godine imamo posebnu čast da će Međunarodna organizacija rada proslaviti na našem savetovanju stogodišnjicu postojanja, te je MOR i pokrovitelj Savetovanja, kao i Kancelarija atešea za rad i socijalna pitanja Ambasade Austrije.

09.-12.10.2019.

Partner savetovanja: Intermeks, Beograd

Intermex
Intermex

Partner savetovanja: Intermeks, Beograd

tematske oblasti

• Zapošljavanje • radni odnosi u svim oblastima rada (opšti režim, državni službenici i drugi specijalni radnopravni režimi) • nove forme rada u EU • nedavne i predstojeće izmene zakonskih propisa • radni sporovi • sudski i mirni metodi rešavanja radnih sporova • jednak tretman zaposlenih i zlostavljanje na radu • penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i socijalna zaštita, pitanja i odgovori iz prakse •

 

asdfadfadf

PRVI RADNI DAN

četvrtak, 10. oktobar 2019. Kongresna sala ‘‘Romanija’’

9:30 Otvaranje Savetovanja

Prof. dr Senad Jašarević, predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

Jovan Protić, nacionalni koordinator

Međunarodne organizacije rada za Srbije

Cristina Mihes, International Labour Organisation,

Senior Specialist for Social Dialogue and Labour Law, Budapest

Bojana Stanić, Državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

10:00 Referati

Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, „Ključni pravni aspekti položaja mladih u vezi sa radom

Prof. dr Todor Kalamatiev, doc. dr

Aleksandar Ristovski, Pravni fakultet

„Justinijan Prvi“, Univerziteta „Sveti

Kirilo i Metodije“ u Skoplju, Republika Severna Makedonija „Privremeno agencijsko zapošljavanje u makednoskom radnom zakonodavstvu

Prof. dr Željko Mirjanić, „Pravni fakultet u Banjoj Luci, Republika Srpska, „Izmene ugovora o radu

Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, „Aktuelna pitanja i novine u sudskoj praksi iz oblasti radnih odnosa

Navedene tematske oblasti biće obrađene putem uvodnih izlaganja istaknutih stručnjaka za oblast radnog i socijalnog prava, kroz referate, diskusije, pitanja i odgovore. 

Biće organizovana i dva okrugla stola posvećena aktuelnim temama i problemima u praksi: „Novine u radnom zakonodavstvu (agencijsko zapošljavanje, štrajk i dr)“,  „Radni sporovi u praksi“.  

Referenti i predavači su profesori radnog, međunarodnog radnog, socijalnog i službeničkog prava sa svih naših univerziteta, kao i sa prestižnih univerziteta u regionu, eksperti MOR, eksperti iz EU, sudije Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, sudije apelacionih i drugih sudova, stručnjaci Ustavnog suda, miritelji i arbitri,  predstavnici udruženja zaposlenih i poslodavaca, predstavnici značajnih institucija iz oblasti rada, eksperti koji rade na kreiranju zakonskih akata iz oblasti rada i drugi.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 14.800,00 dinara sa pdv-om po učesniku. Kotizacija obuhvata pravo prisustvovanja Savetovanju, kao i oba broja časopisa „Radno i socijalno pravo” za 2019. godinu, svečanu večeru i izlet. Svaki učesnik dobija i propusnicu za ulazak u Kongresnu i druge sale predviđene za rad. Kotizacija se uplaćuje isključivo na tekući račun Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije. U vezi sa uplatom kotizacije možete se obratiti Udruženju za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, na tel. 011/2644-766, 2644-587, faks 011/3615-154, urs.radnopravo@gmail.com. Kontakt osoba: Vesna Marindolac, 063/253 703. Prijave za Savetovanje slati na adresu: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Ul.Svetozara Markovića 79/1,11000 Beograd.

mesto održavanja

Kongresni centar „ROMANIJA“,  Ustanova studentsko odmaralište „Ratko Mitrović“ – ZLATIBOR

smeštaj

Sve informacije u vezi sa smeštajem učesnici Savetovanja mogu dobiti u Studenskom odmaralištu Srbije, Zlatibor, tel: 031/841-369 i 031/841-791. 

U CENU SMEŠTAJA SU URAČUNATI TROŠKOVI BORAVIŠNE TAKSE I SVEČANE VEČERE.