Конвенција MOR-a бр.13 – О забрани употребе оловног белила у бојењу

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, Сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада и саставши се 25. септембра 1921. године, на своје треће заседање,одлучила је усвојити одређене предлоге …

Конвенција МОР-а бр.12 – О накнади штета за случај несреће на раду у пољопривреди

Општа скупштина Међународне организације рада, коју је сазвало у Женеви Управно веће Међународне канцеларије рада, пошто се тамо састала, 25. септембра 1921. године на своје треће заседање, одлучивши усвојити одређене предлоге, који …