Конвенција МОР-а бр. 73 – О лекарском прегледу помораца

КОНВЕНЦИЈА 73 КОНВЕНЦИЈА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ПОМОРАЦА Општа конференција међународне организације рада, коју је сазвао, у Сиетлу (САД) Административни савет Међународног бироа рада, где се и састала …

Конвенција МОР-а бр. 69 – О дипломи о стручној способности бродских кувара

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Сиетлу од стране Административног савета Међународног бироа рада где се и састала 6. јуна 1946. у своје двадесет осмо заседање, пошто је одлучила …