Конвенција МОР-а бр. 16 – О обавезном лекарском прегледу деце и младих особа запослених на мору

Генерална конференција Међународне организације рада коју је у Женеви сазвао Управни одбор Међународног бироа рада и која се на трећем заседању 25. октобра 1921., и одлучивши да прихвати одређене предлоге …

Конвенција MOR-a бр.14 – О недељном одмору у индустријским предузећима

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом трећем заседању 25. октобра 1921., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …