Конвенција МОР-а бр. 27 – Конвенција о назначавању тежине на великим колетима која се преносе лађом

Општа Конференција Међународне организације Лиге народа,сазвана у Женеви од Управног одбора Међународне канцеларије  рада, пошто се ту састала 30. маја 1929. године на своје двадесето заседање, пошто је одлучила да …

Конвенција МОР-а бр. 22 – О уговору о најму морнара

Општа скупштина Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом деветом заседању 7. јуна 1926., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …

Конвенција МОР-а бр.23 – О репатријацији морнара поморске пловидбе

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, Сазвана у Женеви од стране Управног већа Међународне канцеларије рада, где се и састала 7. јуна 1926. године, на свом деветом заседању, одлучивши усвојити одређене …