ИЗАЗОВИ КОДИФИКАЦИЈЕ И НОВЕЛИРАЊА ЗАКОНОДАВСТВА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ

Доц. др Љубинка Ковачевић,                             Изворни научни чланак* Правни факултет Универзитета у Београду UDK: 349.22:364.324-056.26 ИЗАЗОВИ КОДИФИКАЦИЈЕ И НОВЕЛИРАЊА ЗАКОНОДАВСТВА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ Апстракт: Република Србија се налази пред задатком …

УЛОГА СИНДИКАТА У ОСТАРИВАЊУ ЗДРАВИХ И ПРАВИЧНИХ УСЛОВА РАДА

Изворни научни чланак* Проф. др Сенад Јашаревић, редовни професор Правни факултет Универзитета у Новом Саду UDK: 349.23:331.105.44 УЛОГА СИНДИКАТА У ОСТАРИВАЊУ ЗДРАВИХ И ПРАВИЧНИХ УСЛОВА РАДА[1] Апстракт: У тексту се …