УЛОГА СИНДИКАТА У ОСТАРИВАЊУ ЗДРАВИХ И ПРАВИЧНИХ УСЛОВА РАДА

Изворни научни чланак* Проф. др Сенад Јашаревић, редовни професор Правни факултет Универзитета у Новом Саду UDK: 349.23:331.105.44 УЛОГА СИНДИКАТА У ОСТАРИВАЊУ ЗДРАВИХ И ПРАВИЧНИХ УСЛОВА РАДА[1] Апстракт: У тексту се …