XXIII редовно тродневно стручно саветовање

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије организује XXIII. редовно тродневно стручно саветовање које ће се одржати на Златибору у периоду од 7. до 9. октобра 2020. године (dolazak 6. oktobra). Основна тема Саветовања: “Изазови савременог радног законодавства”. Организациони одбор Саветовања одлучио је да ове године стави већи акценат на практична питања, у духу генералне теме, која намећу актуелне околности, те ће зато организовати округле столове на којима ће се размењивати искуства, постављати питања, давати одговори и водити дискусија.

Референти, модератори и дрги учесници биће угледни стручњаци из земље и иностранства (професори права, судије, арбитри и миритељи, стручњаци ангажовани у државним органима и установама, адвокати и други).

Детаљан програм рада са осталим подацима у вези саветовања биће касније сачињен и послат на адресе заинтересованих лица и организација.

Организациони одбор