Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015 На основучлана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ опроглашењу Закона о запошљавањуи осигурањуза случај незапослености Проглашава се Закон …

Конвенција МОР-а бр.8 – О накнади за незапосленост у случају губитка због бродолома

ОШТА СКУПШТИНА Међународне организације Лиге народа,сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада, 15. јуна 1920. године,пошто је одлучила усвојити разне предлоге који се односе на «контролу услова запошљавања …

Конвенција МОР-a бр.2 – О незапослености

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада,Сазвана у Вашингтону од стране Владе Сједињених Америчких Држава, 29. августа 1919. године,одлучивши усвојити одређене предлоге «који се односе на средства којима би се избегла незапосленост и …