Конвенција МОР-а бр. 81 – О инспекцији рада

Систем инспекције рада у индустријским предузећима примењиваће се на сва предузећа за која су инспектори рада дужни да осигурају примену законских одредаба који се односе на услове рада и на заштиту радника у вршењу њиховог занимања.
Национално законодавство моћи ће изузети рударска и транспортна предузећа или делове таквих предузећа од примене ове конвенције.

Конвенција МОР-а бр. 80 – О ревизији завршних чланова

Kонвенција о делимичној ревизији конвенција усвојених од стране опште конференције међународне организације рада на 28 првих заседања, у циљу обезбеђења будућег вршења извесних административних функција поверених овим конвенцијама генералном секретару друштва народа и у циљу уношења у исте допунских измена потребних због распуштања друштва народа и измене устава међународне организацје рада.

Конвенција МОР-а бр. 73 – О лекарском прегледу помораца

КОНВЕНЦИЈА 73 КОНВЕНЦИЈА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ПОМОРАЦА Општа конференција међународне организације рада, коју је сазвао, у Сиетлу (САД) Административни савет Међународног бироа рада, где се и састала …

Конвенција МОР-а бр. 69 – О дипломи о стручној способности бродских кувара

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Сиетлу од стране Административног савета Међународног бироа рада где се и састала 6. јуна 1946. у своје двадесет осмо заседање, пошто је одлучила …

Конвенција МОР-а бр. 56 – О болесничком осигурању помораца

Општа конференција Међународне организације рада, Коју је сазвао, у Женеви, Административни савет Међународног бироа рада, где се и састала, 6. октобра 1936. године, у своје двадесет прво заседање, Пошто је …

Конвенција МОР-а бр. 53. – О минимуму стручне способности заповедника и официра трговачке морнарице

Општа конференција Међународне организације рада, Коју је сазвао, у Женеви, Административни савет Међународног бироа рада, где се и састала, 6. октобра 1936. године, у своје двадесет прво заседање, Пошто је …

Конвенција МОР-а бр. 48 – О очувању права на пензију радника који мигрирају

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Женеви од Управног одбора Међународног бироа рада и саставши се тамо 4. јуна 1935. године у своме XIX заседању, пошто је одлучила да …

Конвенција МОР-а бр.45 – О запослењу жена на подземним радовима у рудницима свих категорија

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада, сазвана у Женеви од стране Управног већа Међународне канцеларије рада, где се и састала 4. јуна 1935. године на свом двадесет деветом заседању, одлучила је …

Конвенција МОР-а бр. 32 – О заштити лучких радника од несрећа на раду

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Женеви од стране Административног савета Међународног бироа рада, која се састала 12. априла 1932. године на свом шеснаестом заседању,пошто је одлучила да усвоји …

Конвенција МОР-а бр. 29 – О принудном раду

Општа скупштина Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на четрнаестом заседању 10. јуна 1930., иодлучивши прихватити одређене предлоге у вези с …