Конвенција МОР-а бр. 25 – О осигурању за случај болести (пољопривреда)

(Сл. весник ФНРЈ бр. 12/52)Основни текст на снази од 23/06/1952, у примени од 23/06/1952Општа конференција Међународне организације радаСазвана у Женеви од Административног савета Међународног бироа рада, и која се састала 25. …