Конвенција МОР-а бр. 89 – О ноћном раду жена (ревидирана 1948.)

Општа конференција Међународне организације рада, Сазвана у Сан Франциску од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 17. јуна 1948. на свом тридесет и првом заседању, Пошто је одлучила …