Конвенција МОР-а бр. 16 – О обавезном лекарском прегледу деце и младих особа запослених на мору

Генерална конференција Међународне организације рада коју је у Женеви сазвао Управни одбор Међународног бироа рада и која се на трећем заседању 25. октобра 1921., и одлучивши да прихвати одређене предлоге …