Радно право – осмо измењено и допуњено издање – Предраг Јовановић

Радно право - Предраг Јовановић

Наслов: Радно Право - Осмо измењено и допуњено издање

Измене и допуне овог уџбеника у осмом издању везују се за измене и допуне у позитивно радном законодавству и у праву социјалног осигурања у последњих неколико година. Извршена су три нова тематска додатка: позитивна дискриминација у области рада, повезано са принципом забране дискриминације; заштита запослених као узбуњивача, позвезано са широм широм темом која говори о заштити моралног интегритета запослених; и колективне акције запослених сличне штрајку. Сем тога, урађене су и извесне стилске доградње и преформулације неких делова штива.

Радно право / Предраг П. Јовановић. - 8. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018 (Нови Сад : Сајнос). - 520 стр. ; 24 cm

Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7774-190-7 (брош.)
349.2(075.8)

COBISS.SR-ID 321810695