Проф. др Горан Б. Милошевић,
Др Цвјетана Цвјетковић,
Лука Батуран,
ОЛАКШИЦЕ КОД ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ


Доц. др Радислав Лале,
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У СВЈЕТЛУ НОВОГ ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Доц. др Срђан Радуловић,
О ПОТРЕБИ ШИРЕГ ТУМАЧЕЊА НОРМИ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ КОЈУ ЗАПОСЛЕНИ ПРОУЗРОКУЈЕ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ

Др Весна Стојановић,
ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ – ПРОФЕСИЈА ИЛИ ЗАНИМАЊЕ?

Весна Николић,
РАДНОПРАВНИ ИНСТИТУТИ ИЗ НОВОГ ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ – ПРИМЕНА И МОГУЋА ТУМАЧЕЊА

Биљана Антић,
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА