Радоје Брковић,
Ратомир Антоновић,
ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Филип Бојић,
70 ГОДИНА КОМИТЕТА ЗА СЛОБОДУ УДРУЖИВАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА

Бобан Видојевић,
РАДНИ И СОЦИЈАЛНИ СУДОВИ

Зоран Магделинић,
ДЈЕЧИЈИ РАДНИ ОДНОСИ У САВРЕМЕНИМ ПРАВНИМ СИСТЕМИМА