Конвенција МОР-а бр.45 – О запослењу жена на подземним радовима у рудницима свих категорија

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада, сазвана у Женеви од стране Управног већа Међународне канцеларије рада, где се и састала 4. јуна 1935. године на свом двадесет деветом заседању, одлучила је …