Конвенција MOR-a бр.13 – О забрани употребе оловног белила у бојењу

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, Сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада и саставши се 25. септембра 1921. године, на своје треће заседање,одлучила је усвојити одређене предлоге …