Конвенција МОР-а бр. 92 – О смештају посаде (ревидирана 1949.)

Ова конвенција примењује се на сваки поморски брод механичког погона, државне или приватне својине који у комерцијалне сврхе служи транспорту робе или путника и који је регистрован на територији за коју је ова конвенција на снази.
Националним законодавством ће се одредити кад ће се брод сматрати као поморски брод у смислу ове конвенције.

Конвенција МОР-а бр. 73 – О лекарском прегледу помораца

КОНВЕНЦИЈА 73 КОНВЕНЦИЈА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ПОМОРАЦА Општа конференција међународне организације рада, коју је сазвао, у Сиетлу (САД) Административни савет Међународног бироа рада, где се и састала …

Конвенција МОР-а бр. 56 – О болесничком осигурању помораца

Општа конференција Међународне организације рада, Коју је сазвао, у Женеви, Административни савет Међународног бироа рада, где се и састала, 6. октобра 1936. године, у своје двадесет прво заседање, Пошто је …