ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 38/15 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се употребa знаковног језика, односно право …

Конвенција МОР-а бр. 29 – О принудном раду

Општа скупштина Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на четрнаестом заседању 10. јуна 1930., иодлучивши прихватити одређене предлоге у вези с …