Конвенција МОР-а бр. 102 – О социјалном обезбеђењу

Општа конференција Међународне организације рада Сазвана у Женеви од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 4. јуна 1952. у своје тридесeтпето заседање, Пошто је одлучила да усвоји разне …