Конвенција МОР-а бр. 98 – О правима организовања и колективних уговора

Радници треба да користе одговарајућу заштиту против свих дела дискриминације у материји запослења која би могла да буде штетна по синдикалну слободу.
Таква заштита се може нарочито применити уколико се ради о делима која би имала за циљ: а) да запослење радника подреде услову да се он не учлањује у синдикат или да престане да припада синдикату; б) да се отпусти радник, или да му се свим осталим средствима нанесе штета ради тога што је он члан синдиката или што учествује у синдикалним делатностима изван радних часова или, пристанком послодавца, за време радних часова.

Конвенција МОР-а бр. 90 – О ноћном раду деце у индустрији (ревидирана 1948.)

Према овој Конвенцији израз “ноћ” означава период од најмање 12 узастопних часова.
За децу млађу од 16 година овај период ће подразумевати интервал који је протекао између 10 часова увече и 6 часова ујутро.
За децу од пуних 16 година, а млађу од 18 овај интервал ће одредити надлежна власт и биће најмање 7 узастопних часова између 10 сати увече и 7 сати ујутро, надлежна власт ће моћи да пропише различите интервале за различите покрајине, индустрије, предузећа или гране индустрије и предузећа, али ће консултовати заинтересоване организације послодаваца и радника пре него што одреди интервал који почиње после 11 сати увече.

Конвенција МОР-а бр. 32 – О заштити лучких радника од несрећа на раду

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Женеви од стране Административног савета Међународног бироа рада, која се састала 12. априла 1932. године на свом шеснаестом заседању,пошто је одлучила да усвоји …