ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

  ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2011)   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1 Овим законом уређује се делатност социјалне заштите, циљеви и начела социјалне заштите, …