ПРОГРАМ РАДА XXIII МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНО-СТРУЧНОГ САВЕТОВАЊА

Дан доласка – среда, 15. септембар 2021. године

Први радни дан, четвртак, 16. септембар 2021. године
(Конгресна сала „Романија“, Установа студентско одмаралиште „Ратко Митровић“ Златибор)

10,00 – Отварање Саветовања и поздравне речи

 • Проф. др Предраг Јовановић, председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије,
 • Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
 • Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности Републике Србије,
 • Јован Протић, директор Канцеларије у Београду Међународне организације рада,
 • др Ивица Лазовић, директор Републичке агенције за мирно решавања радних спорова.

Реферати:

 • Проф. др Предраг Јовановић, председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије
  Рањивост деце/омладине и могућност односно забрана њиховог рада
 • Проф. др Сенад Јашаревић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
  Заштита деце у вези са радом у ЕУ
 • Проф. др Жељко Мирјанић, Правни факултет у Бања Луци, Универзитет У Бања Луци
  Уговор о раду
 • Проф. др Радоје Брковић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, мр Ратомир Антоновић, Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Ниш, Универзитета Унион „Никола Тесла“
  Положај запослених лица у савременом свету дигиталних технологија
 • Проф. др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије, др Дејан Костић, помоћник директора Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије, др Мартин Матијашевић, научни сарадник на Институту за криминолошка и социолошка истраживања
  Родна равноправност у полицијском систему
 • Проф. др Живко Кулић, Даница Станковић, MA, Правни факултет Универзитета „Привредна академија у Новом Саду
  Примена Директиве бр.2001-23 ЕЗ о заштити права запослених у случају статусних и других промена послодавца у Републици Србији
 • Проф. др Горан Милошевић, др Лука Батуран, Правни факултет Универзитета у Новом Саду Марија Вуковић, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад
  Произвођачев избор и равнотежа на тржишту рада
 • Проф. др Тодор Каламатиев, проф. др Александар Ристовски, Правни факултет „Јустиниан Први“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ у Скопљу, Северна Македонија
  Рад на даљину (telework) као „одговор“ на кризу узроковану covid-19 – услови и изазови с којима се суочава македонско радно право
 • Проф. др Љубинка Ковачевић, Правни факултет Универзиета у Београду, Бошко Латковић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Правни положај радника миграната у Републици Србији, с посебним освртом на њихов статус у време епидемије заразне болести Covid-19
 • Проф. др Бојан Урдаревић, Александар Антић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
  Нека отворена питања у погледу рада код куће за време пандемије вируса Covid-19 у Републици Србији
 • Проф. др Иво Розић, Правни факултет Свеучилишта у Мостару, Доц. др Емир Мехмедовић, Факултет за управу Универзитета у Сарајеву, др Ненад Божиковић
  Радни односи у доба пандемије: могу ли флексибилни облици рада бити адекватан одговор на изазове ванредних околности?
 • Др Мила Петровић
  Обавезна вакцинација против ковида у радној средини – кључни радноправни аспекти
 • Јована Мисаиловић, истраживач приправник, Институт за упоредно право
  Промене на тржишту рада услед пандемије вируса COVID 19

Дискусија, питања и одговори

Презентација програма издавачке куће „Intermex“ из Београда

Коктел за учеснике Саветовања

17:00 ОКРУГЛИ СТО

“Изазови за радно законодавство у условима пандемије узроковане вирусом COVID – 19”

На овом округлом столу говориће господин Јован Протић, координатор Међународне организације рада за Србију, о недавно усвојеној резолуцији МОР-а која позива на инклузиван и одржив опоравак од последица пандемије Цовид-19 у свету рада, као и господин Оливер Хилер, аташе Републике Аустрије за социјална питања при Амбасади Аустрије у Београду, на тему опоравка од пандемије о којој се расправља међу социјалним партнерима у Аустрији, а тиче се, између осталог, и статуса радника који одбијају вакцинацију или који из одређених разлога нису у могућности да се вакцинишу.

Модератори: Проф. др Бојан Урдаревић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Мисаиловић, Институт за упоредно право

Други радни дан, петак, 17. септембар 2021.

9,30 Реферати:

 • Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Републике Србије, у пензији
  Актуелна питања у судској пракси из области радних односа
 • Весна Душић, судија Апелационог суда у Новом Саду,
  Правне последице незаконитог премештаја запосленог и судска заштита
 • Др Бојан Божовић, судија Основног суда у Новом Саду
  Правни институт радно време у домаћем законодавству и судској пракси
 • Домагој Фрнтић, судија Опћинског радног суда у Загребу,
  О систему дисциплинске одговорности државних службеника у Републици Хрватској с компаративним приказом релевантних одредби Закона о раду (заштита права из радног односа) – сличности и разлике
 • Проф. др Слободанка Ковачевић-Перић, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
  Дискриминација на раду особа транс* идентитета
 • Др Весна Стојановић, Факултет за пословне студије и право Универзитета Унион „Никола Тесла“
  Коментар последњих измена закона о пензијском и инвалидском осигурању
 • Данијела Радонић, секретар Вишег привредног суда у Бања Луци
  Сличности и разлике између споразума о мирном рјешавању радног спора и судског поравнања
 • Др Ивица Лазовић, Миле Радивојевић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова,
  Изазови радног законодавства у области мирног решавања радних спорова
 • Олга Вучковић Кићановић, директор ФИДЕС – центра за радно право и људске ресурсе, Београд
  Људска права у сфери рада
 • Доц. др Филип Бојић, Правни факултет Универзитета у Београду
  Посебни видови обезбеђења заслужних појединаца у домаћем праву
 • Доц. др Весна Симовић-Звицер, Правни факултет Универзитета Црне Горе
  Усклађеност црногорског законодавства са стандардима Европске уније у погледу организације радног времена
 • Проф. др Рајко Кличковић, Факултет правних наука Универзитета за пословне студије Бања Лука,
  Заштита од узнемиравања на раду у Републици Српској
 • Др Рајко Косановић, др Сања Пауновић, Савез самосталних синдиката Србије, Београд
  Минимална зарада у Републици Србији – предлози за измене

Дискусија, питања и одговори

Презентација „КЕЦ ГРУПЕ“ (Конгресни едукативни центар) из Новог Сада

Коктел за учеснике Саветовања

12:00 ОКРУГЛИ СТО

„Радни спорови у пракси“

Модератори и учесници:

 • Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Републике Србије, у пензији
 • Весна Душић, судија Апелационог суда у Новом Саду
 • Др Бојан Божовић, судија Основног суда у Новом Саду
 • Дејана Спасојевић-Иванчић, адвокат из Новог Сада и миритељ при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова

Излет – ЕТНО СЕЛО СИРОГОЈНО, СТОПИЋА ПЕЋИНА

21,00 Свечана вечера

Трећи радни дан – Субота, 18. септембар 2021.

10,00, реферати:

 • Др Весна Билбија, виши саветник у Управном суду Републике Србије
  Значај предмета суђења за странку као мерило за оцену трајања суђења у разумном року (са посебним освртом на права из радног односа)
 • Александра Станковић, докторанд Правног факултета Универзитета у Нишу
  Радно правни аспект права на суђење у разумном року у Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода и праву Србије
 • Доц. др Ивана Грубешић, Правни факултет Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
  Улога представника радника у питањима сигурности и заштите здравља на раду
 • Дарко Божичић, асистен Правног факултета Универзитета у Новом Саду
  Безбедност и здравље на раду и дигитална економија
 • Боривоје Живковић, судија Апелационог суда у Београду, у пензији
  Законско уређивање преображаја радног односа помоћно техничког особља
 • Зоран Ж. Марковић, докторанд на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу
  Специфичности скраћеног радног времена у здравственим установама
 • Марија Драгићевић, асистент Правног факултета Универзитета у Нишу
  Новчана давања у систему дуготрајне неге
 • Милица Миџовић, сарадник у настави на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
  Право на запошљавање и рад особа оболелих од ретких болести
 • Александара Миладиновић, докторанд на Правном факултету Универзитета у Нишу
  Основне конвенције Међународне организације рада

Дискусија, питања и одговори

Затварање Саветовања

Молимо Вас да пријаве извршите путем припремљеног формулара

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Ваш број телефона. Нпр. 063-123-4567 (обавезно)

  Установа у којој радите (обавезно)

  ПИБ (обавезно за правна лица)

  ЈБКЈС (обавезно за правна лица)

  Смештај:

  Број учесника

  Имена учесника (обавезно)

  Напомена