Конвенција МОР-а бр.18 – О накнадама које се исплаћују радницима за професионалне болести

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом 7. заседању 19. маја 1925., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …