ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 38/15 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се употребa знаковног језика, односно право …