Конвенција МОР-а бр. 92 – О смештају посаде (ревидирана 1949.)

Ова конвенција примењује се на сваки поморски брод механичког погона, државне или приватне својине који у комерцијалне сврхе служи транспорту робе или путника и који је регистрован на територији за коју је ова конвенција на снази.
Националним законодавством ће се одредити кад ће се брод сматрати као поморски брод у смислу ове конвенције.

Конвенција МОР-а бр. 91 – О плаћеном годишњем одмору помораца (ревидирана 1949.)

Ова конвенција примењује се на сваки поморски брод на механички погон, јавне или приватне својине, који је намењен у сврхе трговине за превоз робе или путника и који је регистрован на терирорији за коју важи ова конвенција.
Национално законодавство ће утврдити када ће се неки брод сматрати као поморски брод.