Конвенција МОР-а бр. 3 – О запошљавању жена пре и после порођаја

Члан 1.1. У смислу ове Конвенције израз »индустријско предузеће« укључује:(а) руднике, каменоломе и остала предузећа за вађење минерала из земље;(б) индустрије у којима се производи израђују, мењају, чисте, поправљају, украшавају, …

Конвенција МОР-a бр.2 – О незапослености

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада,Сазвана у Вашингтону од стране Владе Сједињених Америчких Држава, 29. августа 1919. године,одлучивши усвојити одређене предлоге «који се односе на средства којима би се избегла незапосленост и …