Историјат

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије основано је 1997. године, као Удружење за радно право и социјално осигурање Југославије. Са престанком постојања државне заједнице Србија и Црна Гора (2006), назив се мења у Удружење за радно право и социјално осигурање Србије.

Први председник Удружења био је академик Влајко Брајић, редовни професор Правног факултета у Београду, а потпредседник др Душан Паравина, редовни професор Правног факултета у Нишу. Дужност председника Удружења проф. Брајић обављао је све до своје смрти, 2003. године.

У периоду од 2003. до 2006. године на челу Удружења налазио се др Предраг Јовановић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду, а од 2006. до 2009. године ту дужност је обављао др Бранко Лубарда, редовни професор Правног факултета у Београду. У периоду од 2009. до 2017. године дужност председника Удружења обављао је проф. др Александар Петровић. 

Од 2017. године на челу Удружења налази се др Сенад Јашаревић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду. Потпредседник Удружења је др Предраг Јовановић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду (у пензији), а секретар др Зоран Радуловић, ванредни професор Високе школе за пословну економију и предузетништво из Београда.

Од јуна 2020. године на челу се једногласном одлуком свих присутних чланова Управе Удружења поново налази проф. др Предраг Јовановић. Потпредседник Удружења је проф. др Сенад Јашаревић.

Почев од оснивања, Удружење сваке године, у октобру месецу, на Златибору организује саветовање о најактуелнијим питањима радног и социјалног права.