Конвенција МОР-а бр. 80 – О ревизији завршних чланова

Kонвенција о делимичној ревизији конвенција усвојених од стране опште конференције међународне организације рада на 28 првих заседања, у циљу обезбеђења будућег вршења извесних административних функција поверених овим конвенцијама генералном секретару друштва народа и у циљу уношења у исте допунских измена потребних због распуштања друштва народа и измене устава међународне организацје рада.