Закон о запошљавању странаца

ЗАКОН о запошљавању странаца “Службени гласник РС”, број 128 од 26. новембра 2014. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и поступак за запошљавање странaца у Републици …