Конвенција МОР-а бр. 69 – О дипломи о стручној способности бродских кувара

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Сиетлу од стране Административног савета Међународног бироа рада где се и састала 6. јуна 1946. у своје двадесет осмо заседање, пошто је одлучила …