Конвенција МОР-а бр. 32 – О заштити лучких радника од несрећа на раду

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Женеви од стране Административног савета Међународног бироа рада, која се састала 12. априла 1932. године на свом шеснаестом заседању,пошто је одлучила да усвоји …

Конвенција МОР-а бр.17 – О накнади која се исплаћује радницима за случај несреће на раду 

Општа скупштина Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом седмом заседању 19. маја 1925., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …