ЗАКОН О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У ИНОСТРАНСТВО И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ

  На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У ИНОСТРАНСТВО И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ …

Конвенција МОР-а бр. 81 – О инспекцији рада

Систем инспекције рада у индустријским предузећима примењиваће се на сва предузећа за која су инспектори рада дужни да осигурају примену законских одредаба који се односе на услове рада и на заштиту радника у вршењу њиховог занимања.
Национално законодавство моћи ће изузети рударска и транспортна предузећа или делове таквих предузећа од примене ове конвенције.

Конвенција МОР-a бр.2 – О незапослености

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада,Сазвана у Вашингтону од стране Владе Сједињених Америчких Држава, 29. августа 1919. године,одлучивши усвојити одређене предлоге «који се односе на средства којима би се избегла незапосленост и …