ЗАКОН О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У ИНОСТРАНСТВО И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ

  На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У ИНОСТРАНСТВО И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ …

Закон о раду

ЗАКОН О РАДУ РС (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1 Права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по …

Радни однос спортиста

Аутор: Радуловић, ЗоранНаслов: Радни однос спортистаВрста: књигаЈезик: српскиГодина: 2012Издавање и производња Београд : Досије, 2012Физички опис 138 стр. ; 20 cmБелешка о аутору: стр. 137-138Напомене и библиографске референце уз текст.ISBN …