Конвенција МОР-а бр. 81 – О инспекцији рада

Систем инспекције рада у индустријским предузећима примењиваће се на сва предузећа за која су инспектори рада дужни да осигурају примену законских одредаба који се односе на услове рада и на заштиту радника у вршењу њиховог занимања.
Национално законодавство моћи ће изузети рударска и транспортна предузећа или делове таквих предузећа од примене ове конвенције.