Конвенција МОР-а бр. 25 – О осигурању за случај болести (пољопривреда)

(Сл. весник ФНРЈ бр. 12/52)Основни текст на снази од 23/06/1952, у примени од 23/06/1952Општа конференција Међународне организације радаСазвана у Женеви од Административног савета Међународног бироа рада, и која се састала 25. …

Конвенција МОР-а бр. 24 – О осигурању за случај болести индустријских и трговачких радника и домаће послуге

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, Сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада, и која се састала 25. маја 1927. године на свом 10. заседању, одлучивши прихватити разне предлоге …