XXIII САВЕТОВАЊЕ

ЗЛАТИБОР 2021.

РАДНО ПРАВО

“ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА”

Поштоване колегинице и колеге, обавештавамо Вас да ће се XXIII тродневно стручно-научно саветовање, као и сва досадашња, одржати на Златибору средином септембра ове године, (15. – 18. септембар 2021 године), уз подршку Канцеларије у Београду Међународне организације рада, као и Канцеларије аташеа за рад и социјална питања Амбасаде Аустрије.
Партнер Саветовања: издавачка кућа „Intermex“ из Београда.
Основна тема Саветовања је “Изазови савременог радног законодавства”. Организациони одбор Саветовања одлучио је да ове године стави већи акценат на практична питања, у духу основне теме (радно законодавство у светлу актуелних околности рада и живота), те ће зато организовати округле столове (са темама везаним за остваривање обавеза и заштиту права запослених и послодаваца), а на којима ће се водити дискусија, размењивати искуства, постављати питања, давати одговори.
Тематске области Саветовања покриваће целокупну материју радног права кроз призму свих радноправних института и праксе у решавању радних спорова (судски и вансудски методи). Референти, модератори и дрги носиоци активности биће угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета као и са престижних универзитета у Региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, репрезентативним синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други).
● 27 стручних и научних реферата
● Округли столови: „Изазови за радно законодавство у условима пандемије изазване виерусом COVID – 19; „Радни спорови у пракси“
● 3 дана размене мишљења и искустава

КОТИЗАЦИЈА – СМЕШТАЈ – ЦЕНЕ – ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:

КОТИЗАЦИЈА за учешће на Саветовању је неизмењена у односу на претходно Саветовање и износи 14.800 динара са пдв-ом по учеснику. Котизација обухвата право присуствовања Саветовању, као и право на зборнике реферата наведене у овом програму и објављене у часопису „Радно и социјално право“ за 2020. годину (свеске бр. 1/2020. и бр. 2/2020. око 600 штампаних страница), котизација обухвата и коктеле, излет, и свечану вечеру за коју се добија картица приликом доласка и пријаве смештаја у студентском Одмаралишту „Ратко Митровић“. Такође, сви учесници Саветовања добијају и пропусницу за улазак у конгресну салу и друге просторије предвиђене за рад.

СМЕШТАЈ: Све информације у вези са смештајем могу се добити у Студентском одмаралишту „Ратко Митровић“, Златибор, тел. 031/841-369 и 031/841-791.

ЦЕНЕ смештаја (три пуна пансиона): једнокреветна соба – 13.980 динара; двокреветна соба – 12.180 динара. У цену смештаја урачуната је боравишна такса.

Програм Саветовања можете погледати на следеђем линку:

Организациони одбор

Проф. др Предраг Јовановић, председник Удружења

Молимо Вас да пријаве извршите путем припремљеног формулара

У вези са уплатом котизације можете се обратиту Удружењу. Контакт особа – Весна Мариндолац, 065/4300928.

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Ваш број телефона. Нпр. 063-123-4567 (обавезно)

  Установа у којој радите (обавезно)

  ПИБ (обавезно за правна лица)

  ЈБКЈС (обавезно за правна лица)

  Број учесника

  Имена учесника (обавезно)

  Напомена

  Најљубазније молимо све потенцијалне учеснике Саветовања да пре доласка провере своје здравствено стање у вези са вирусом COVID -19, јер желимо да избегнемо опасности од заражавања тим вирусом. На Саветовању ће се поштовати све прописане мере заштите од COVID – 19 вируса.