Godišnja

Konferencija

XXII tradicionalno međunarodno naučno-stručno savetovanje Fundamentalni principi i prava na radu u propisima i praksi Srbije i Međunarodne organizacije rada Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, uz podršku …

Program XXI redovnog godišnjeg stručnog savetovanja

Program rada XXI međunarodnog Savetovanja Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije (03.10.-06.10.2018.)

Naše

Brojke

369
Prosečan broj učesnika konferencije
42
Prosečan broj referata na konferenciji
40
Do sada objavljenih brojeva časopisa
148
Broj članova udruženja