Годишња

Конференција

XXII традиционално међународно научно-стручно саветовање Фундаментални принципи и права на раду у прописима и пракси Србије и Међународне организације рада Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, уз подршку …

Програм XXI редовног годишњег стручног саветовања

Програм рада XXI међународног Саветовања Удружења за радно право и социјално осигурање Србије (03.10.-06.10.2018.)

Наше

Бројке

369
Просечан број учесника конференције
42
Просечан број реферата на конференцији
40
До сада објављених бројева часописа
148
Број чланова удружења