Проф. др Сенад Јашаревић

Председник удружења

Сенад Јашаревић рођен је 5. јануара 1963.године у Новом Саду. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Правном факултету у Новом Саду .

Редовни професор је на предмету Радно право, а предаје и предмете - Социјално право, Колективно радно право, Радно и социјално право ЕУ. На Факултету је обављао функцију продекана за финансије у два мандата од 2002-2007. Председник је Удружења за радно право и социјално осигурање Србије. Члан је Радне групе за реформу радног законодавства (РС), Покрајинског Савета за запошљавање, Покрајинског Савета за равноправност полова, Стручног савета за област правних и економских наука при Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој АП Војводине.  Председник је Одбора за статутарна питања Универзитета у Новом Саду, а обављао је и функцију председника Етичког одбора Универзитета. Миритељ је при Републикој агенцији за мирно решавање радних спорова од 2005 године. Члан је управе међународног Удружења за едукацију у области радног права и Групе за реформу радног права Европске уније при Европској мрежи за радно право. Предаје  на докторким студијама на Правном факултету у Мостару.

Учествовао је у раду Радне групе Министарства рада и социјалне политике РС која је припремила нацрте: Закона о спречавању злостављања на раду (2010), Закона о волонтирању (2010), Закона о изменама Закона о мирном решавању радних спорова (2009), Закона о штрајку. Био је члан радне групе која је сачинила нацрт Одлуке о равноправности полова, коју је донела АП Војводина 2003. године. Као стручњак позиван је на консултативне седнице Уставног суда Р. Србије.

Аутор је већег броја стручних радова из области радног права и социјалног права који су објављени у домаћим и међународним  часописима (преко деведесет радова).         Боравио је више пута у иностранству на конгресима, студијским боравцима или усавршавањима: Будимпешта (Мађарска) 1998, Стокхолм (Шведска) 2002, Берлин (Немачка) 2003, Печуј (Мађарска) 2003, Клуж (Румунија) 2004, Лисабон (Португал) 2004, Болоња (Италија) 2005, Марибор (Словенија) (2005), Париз (Француска) 2006, Франкфурт на Одри (Немачка) 2007, Даблин (Ирска) 2008, Брисел (Белгија) 2009, Амстердам (Холандија) 2010, Брисел 2010, Севиља (Шпанија) 2011, Торино (Италија) 2013, Хаг (Холандија) 2014, Брисел (2015), Торино (2015), Хаг (2015).

Ожењен је, има двоје деце. Говори енглески и француски језик.

Списак одабраних научних радова:

  1. Улога и значај колективних уговора, магистарски рад, 1992, Прав­ни факултет у Новом Саду.
  2. Решавање радних спорова мирним путем у теорији и пракси, докторска дисертација, 2000, Правни факултет у Новом Саду.
  3. The Autonomy of the Collective Agreement in Serbia and Montenegro, Collective Bargaining, Discrimination, Social Security and European Integration, European Regional Congress of the International Society for Labour Law and Social Security Law, Stockholm (2002), Bulletin of Comparative Labour Relations, Kluwer, The Hague/London/New York, 2003, pp. 339-352.
  4. International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Serbia and Montenegro, (monograph), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2004, broj strana 188.
  5. The Representation of Employees in Collective Bargaining Within the Firm – Serbia and Montenegro, nacionalni referat - Congress of International Academy of Comparative Law, 2006, Utrecht, The Netherlands, http://www1.law.umkc.edu/library/IACL2006/RepresentationofEmployeesinCollective/IIIC%2520-%2520Serbia.pdf.
  6. International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Serbia, (monograph), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2009 (2012).
  7. Социјално право, уџбеник, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2010, број стр. 356.
  8. Коментар закона о равноправности полова (монографија), Маријана Пајванчић, Невена Петрушишћ, Сенад Јашаревић, Friedrich Ebert Stiftung и Центар Модерних вештина, Београд, 2010.
  9. Jašarević, Works Councils in Serbia: Present Situation and Future Prospects, Workers’ Representation in Central and Eastern Europe, Challenges and Opportunities for the Works Councils’ System, ed. R. Blanpain & N. Lyutov, Wolters Kluwer, Netherlands, 2014, стр. 203.
  10. Jašarević: Serbian anti-discrimination labour legislation, Developments in Labour Law From a Comparative Perspective, ed. Izabela Florczak, Zbigniew Goral, University of Lodz, Facilty of Law and Administration, Lodz, 2015, str. 85-97.