Istorijat

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije osnovano je 1997. godine, kao Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Jugoslavije. Sa prestankom postojanja državne zajednice Srbija i Crna Gora (2006), naziv se menja u Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije.

Prvi predsednik Udruženja bio je akademik Vlajko Brajić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, a potpredsednik dr Dušan Paravina, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu. Dužnost predsednika Udruženja prof. Brajić obavljao je sve do svoje smrti, 2003. godine.

U periodu od 2003. do 2006. godine na čelu Udruženja nalazio se dr Predrag Jovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, a od 2006. do 2009. godine tu dužnost je obavljao dr Branko Lubarda, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. U periodu od 2009. do 2017. godine dužnost predsednika Udruženja obavljao je prof. dr Aleksandar Petrović. 

Od 2017. godine na čelu Udruženja nalazi se dr Senad Jašarević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Potpredsednik Udruženja je dr Predrag Jovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu (u penziji), a sekretar dr Zoran Radulović, vanredni profesor Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda.

Počev od osnivanja, Udruženje svake godine, u oktobru mesecu, na Zlatiboru organizuje savetovanje o najaktuelnijim pitanjima radnog i socijalnog prava.