Историјат

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије основано је 1997. године, као Удружење за радно право и социјално осигурање Југославије. Са престанком постојања државне заједнице Србија и Црна Гора (2006), назив се мења у Удружење за радно право и социјално осигурање Србије.

Први председник Удружења био је академик Влајко Брајић, редовни професор Правног факултета у Београду, а потпредседник др Душан Паравина, редовни професор Правног факултета у Нишу. Дужност председника Удружења проф. Брајић обављао је све до своје смрти, 2003. године.

У периоду од 2003. до 2006. године на челу Удружења налазио се др Предраг Јовановић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду, а од 2006. до 2009. године ту дужност је обављао др Бранко Лубарда, редовни професор Правног факултета у Београду. У периоду од 2009. до 2017. године дужност председника Удружења обављао је проф. др Александар Петровић. 

Од 2017. године на челу Удружења налази се др Сенад Јашаревић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду. Потпредседник Удружења је др Предраг Јовановић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду (у пензији), а секретар др Зоран Радуловић, ванредни професор Високе школе за пословну економију и предузетништво из Београда.

Почев од оснивања, Удружење сваке године, у октобру месецу, на Златибору организује саветовање о најактуелнијим питањима радног и социјалног права.