Kotizacija

za učešće

Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 13.800,00 dinara sa pdv-om po učesniku. Kotizacija obuhvata pravo prisustva Savetovanju, kao i oba broja časopisa „Radno i socijalno pravo" za 2017. i godinu (prvi broj na samom Savetovanju, a drugi nakon toga) i izlet. Svaki učesnik dobija i propusnicu za ulazak u Kongresnu i druge sale predviđene za rad.

Kotizacija se uplaćuje isključivo na tekući račun Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, br. 205-254579-32, Komercijalna banka a. d. Beograd, PIB: 101989909. U vezi sa uplatom kotizacije možete se obratiti Udruženju za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, na tel. 011/2644-766, 2644-587, faks 011/3615-154, urs.radnopravo@gmail.com. Kontakt osoba: Vesna Marindolac, 063/253 703. Prijave za Savetovanje slati na adresu: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Ul. Svetozara Markovića 79/1, 11000 Beograd.

Sve informacije u vezi sa smeštajem učesnici Savetovanja mogu dobiti u Studenskom odmaralištu Srbije, Zlatibor, tel: 031/841-369 i 031/841-791.

Cene smeštaja (3 puna pansiona) su: u jednokrevetnoj sobi 13.950,oo dinara a u dvokrevetnoj sobi 12.150,oo din. U cenu smeštaja uračunata je i boravišna taksa.