Котизација

за учешће

Котизација за учешће на Саветовању износи 12.800,00 динара са пдв-ом по учеснику. Котизација обухвата право присуства Саветовању, као и оба броја часописа „Радно и социјално право" за 2017. и годину (први број на самом Саветовању, а други након тога) и излет. Сваки учесник добија и пропусницу за улазак у Конгресну и друге сале предвиђене за рад.

Котизација се уплаћује искључиво на следећи текући рачун:

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије,

Рачун бр. 160-926505-96

Ваnса Intesa АО Београд.

У вези са уплатом котизације можете се обратити Удружењу за радно право и социјално осигурање Србије, на тел. 011/2644-766, 2644-587, факс 011/3615-154, urs.radnopravo@gmail.com или savetovanje@radno-pravo.org  

Контакт особа: Весна Мариндолац, +381 63 253 703

Пријава

за учешће